Chov švábů
Švábi (Blattodea) jsou hmyzím řádem, kam patří asi 3500 dosud známých druhů. Velikost je od několika mm po cca 10cm
Většina druhů švábů žije v tropických oblastech a právě tito jsou často chovaní.
Pro chov švábů jsou vhodné jak plastové, tak skleněné nádrže. Pozor musíme dát především na zajištění insektária proti úniku chovaných jedinců. Některé druhy velice dobře lezou po skle a jsou velmi rychlí. Mnoho druhů chovaných švábů se sice na volno v obytných místnostech možit nebude, ale jsou i takové, kterým by to problém nečinilo. (například švábi Periplaneta) Švábi jsou všežravci, ale hlavní složka jejich stravy je rostlinná. V chovu tedy můžeme šváby krmit různými druhy ovoce a zeleniny, obilninami, je možné přidat granule pro psy a kočky. V každém případě je třeba krmit jen takovým množstvím potravy, kterou stačí spotřebovat a případnou nespotřebovanou potravu včas odstranit, aby se nezačala kazit. Švábi chovaní jako krmý hmyz se chovají většinou v nádržích na proložkách od vajíček (kvůli většímu povrchu).
Zde se chci ale věnovat chovu švábů "nekrmných". Osobně chovám všechny druhy švábů na listovce, kterou udržuji více či méně vlhkou v závislosti na chovaném druhu. Ideální je například jeden roh, či polovina insektária vlhká, aby měli švábi možnost volby. Některé druhy odkládají do substrátu ootéky, ze kterých se následně líhnou nymfy, jiné druhy jsou živorodé (např.velkcí švábi Gromphadorhina). Během růstu se nymfy několikrát svlékají, než dorostou do dospělosti. Pak mají někteří křídla, jiní jsou bezkřídlí. Listovka slouží švábům zároveń jako potrava a hlavně někteří jí spotřebují i poměrně velké množství (Macropanesthia,Panchlora). Pro některé je důležitá složka potravy i trouchnivé dřevo (Panesthia)
Do insektária je pak vhodné umístit kusy kůry, pod které se mohou schovat případně i nějaké větve či kořeny. Teplota je vhodná pro většinu druhů poměrně vysoká (26-28C pro některé i více). Tu je jim možné zajistit pomocí topných kabelů, nebo fólií. Při nižších teplotách se jejich vývoj a množení zpomaluje a některé druhy se přestávají i množit. Švábi patří k hmyzu poměrně dlouhověkému a často žijí několik let. (Macropanesthia cca 10 let)

Švábi lezoucí po skle - Periplaneta,Symploce,Gromphadorhina,Elliptorhina,Nauphoeta,Neostylopyga,Therea (hlavně dospělci)
Švábi nelezoucí po skle - Blaberus,Byrsotria,Archimandrita,Schelfordella,Blaptica >


Insektárium pro chov švábů

Fotogalerie švábů - Zde

Zpět